Verslag vergadering Stuurgroep BIZ Brussel 27-10-2016

Aanwezig:  Fatima Hamri  (OCMW Sint-Joost-ten-Node), Gwendoline Daems (Samenlevingsopbouw Brussel), Hilde Geurts (Welzijnskoepels), Nelly Elshoeght (OCMW Jette), Bart Van De ven (Brussel Platform Armoede BPA),  Wietske Van Gils (BIZ Brussel), Anne Pélerin (CAW Brussel –BIZ Brussel)

Sluiten aan voor het tweede deel van de vergadering rond de verdere uitwerking van de Budgetmobiel: Els Lagrou (Wikifin), Rik Vandenbussche (onthaal CAW Brussel), Levi Demaerel (onthaal CAW Brussel)

Verontschuldigd: Vanessa staal (OCMW Etterbeek), Lore Tilmans (OCMW Molenbeek), Florence Jamotton (OCMW Ukkel), Geneviève Debecker (OCMW Ukkel), Anne Defossez (CAMD), Milly Hoolants (CAW), Nathalie Mertens (CAW), Ann Van Malderen (CAW)

Wij verwelkomen enkele nieuwe personen : Hilde Geurts (Welzijnskoepels), Bart Van de Ven (BPA) , Nelly Elshoeght (OCMW Jette), Els Lagrou (Wikifin).

Voor de nieuwkomers worden BIZ Brussel en de werking van het Samenwerkingsverband kort toegelicht.

1. Evaluatie werking tot 31/08/2016

De gedetailleerde evaluatie werd per mail meegedeeld aan de leden van de stuurgroep.

Algemeen: de preventieve ateliers werden op regelmatige basis georganiseerd de voorbije maanden en dit op verschillende locaties. Enkele voorbeelden: OCMW Etterbeek, Groep Intro, CAW Brussel, opvangtehuis Talita, Buurtwinkel Anneessens , Sint-Imelda Instituut,…

BIZ Brussel nam voor een eerste keer deel aan de Week van het Geld. Dit werd goed geëvalueerd, BIZ Brussel zal zeker deelnemen aan de volgende editie (cfr puntje 5).

Daarnaast is er hard gewerkt aan de realisatie van de Budgetmobiel en de folder ‘SOS Schulden’ (cfr. puntje 4).

Ter informatie wordt ook meegedeeld dat Wietske, om de voeling met de praktijk van schuldbemiddeling te behouden, telkens één persoon in schuldbemiddeling begeleidt. Dit werd niet als dusdanig in de evaluatie vermeld.

De evaluatie wordt goedgekeurd en zal in deze versie ingediend worden voor de aanvraag van de subsidies voor 2017.

2. Tweede helft 2016:

BIZ Brussel nam contact op met de Brusselse Hogescholen, studierichting Sociaal Werk. We werkten een vorming uit over ‘Budget en Schulden’ om toekomstige hulpverleners warm te maken voor financiële hulpverlening.

Ondertussen heeft deze vorming in de Hogeschool Odisee plaatsgevonden, voor een groep van studenten Sociaal Werk, Gezinswetenschappen en Orthopedagogie.

In november is er een dag voorzien voor studenten van de Erasmus hogeschool, waarbij info wordt gegeven over de werking van de dienst Schuldbemiddeling, onze preventieve activiteiten en de aanwezigheid van twee ervaringsdeskundigen hun verhaal komen delen. Daarnaast wordt ook een budgetspel gespeeld.

Verder lopen er nog ateliers bij TracéBrussel, OCMW Etterbeek, enkele secundaire scholen,…

3. Planning 2017

De gedetailleerde planning voor 2017 werd per mail verstuurd naar de stuurgroep.

We hebben onze activiteiten uitgebreid naar de lagere scholen met  de spelen Budgetpret, themakoffer Geldweg en andere pedagogische fiches. Een aantal lagere scholen reageerden positief en ateliers worden voorzien in 2017.

2017 zal het jaar worden waarin onze Budgetmobiel wordt uitgetest. Ook de verspreiding van onze folder SOS Schulden is voorzien voor het eerste deel van 2017.

We blijven al onze partners aanschrijven om deel te nemen aan de activiteiten en/of lid te worden van de stuurgroep.

Geen reacties op de planning voor 2017, het document wordt goedgekeurd.

4. Begroting 2017

De begroting werd meegestuurd met de uitnodiging voor de Stuurgroep.

Er is alvast goed nieuws want BIZ krijgt meer middelen! De Brusselnorm voor Nederlandstaligen wordt berekend op basis van 30% van de Brusselse bevolking. De voorbije jaren werd dit inwonersaantal afgerond naar 300.000 (wat te weinig is op een bevolking van bijna 1,2 miljoen). Dit werd eindelijk herberekend, zodat BIZ Brussel nu subsidies ontvangt op basis van 354.159 personen.

Geen reacties op de begroting, het document wordt goedgekeurd

5. Folder ‘SOS Schulden’

Verschillende diensten (CAW-deelwerkingen, Verenigingen waar Armen het Woord Nemen, de OCMW’s die deel uitmaken van de stuurgroep) kregen een ontwerp van de folder toegestuurd met de vraag om deze te beoordelen. In het algemeen wordt de folder positief onthaald.

De tekst in de folder wordt nog eens overlopen en alle opmerkingen worden in groep besproken. Enkele zinnen worden anders geformuleerd, dit zou de boodschap duidelijker moeten overbrengen naar de doelgroep. Enkele bemerkingen die we zeker meenemen naar het finaliseren van de folder:

 • Sommige mensen zullen deze folder niet zelf lezen en beroep willen doen op een hulpverlener voor meer uitleg.
 • Momenteel staan enkel telefoonnummers en websites vermeld op de folder. Dat kan een drempel vormen voor mensen om contact op te nemen inzake hun budget- en/of schuldenproblematiek. Er wordt voorgesteld dat organisaties die de folder verspreiden een eigen sticker met contactgegevens op de folder kunnen bevestigen. Geïnteresseerden kunnen zich zo gerichter informeren bij de dienst die de folder heeft verspreid.
 • Het lijkt nu dat er ook informatie te vinden is over alle Sociale Diensten in Brussel. Dit moet beter geformuleerd worden.
 • Bij het thema ‘Waar?’ wordt tijdens de vergadering nog opgemerkt dat het niet zo duidelijk is wanneer je wel/niet bij een sociale dienst terecht kan met schulden. Voorstel is om de zin andersom te formuleren bv. ‘Een sociale dienst kan je ook helpen met je schulden indien je geen lening of kredietkaarten hebt’ en ‘Heb je toch een krediet tussen je schuldenpakket, dan zal je een dienst schuldbemiddeling moeten zoeken’.
 • Bij thema ‘Wat?’ > Onder Budgetbeheer zal worden vermeld dat het ‘eigen inkomen’ van de cliënt op de budgetrekening wordt gestort. Dit om alle misverstanden te vermijden.
 • Bij de vermelding dat de diensten schuldbemiddeling gratis werken, behalve de CSR, zal er vermeld worden ‘Opgelet! Bepaalde diensten rekenen een administratieve kost aan voor bv. kopies…’
 • Er wordt de vraag gesteld of de minder courante talen soms niet bovenaan dienen te staan i.p.v. het Nederlands of het Frans. Zo wordt het woord ‘SOS Schulden’ makkelijker herkend door anderstaligen.
 • De lijst met de mogelijke locaties waar de folder kan worden verspreid, wordt overlopen.  Nog enkele suggesties zijn: BON, Tracé, … In totaal zitten we aan een oplage van 30.000 stuks.

De folder  wordt verspreid in grote oplage in de talen NL/FR.

Daarnaast werd de folder vertaald in o.a. Engels, Duits, Spaans, Arabisch en Turks. Er wordt voorgesteld om de folder ook te vertalen in het Roemeens, Pashtu, Dari/Farsi, Russisch, Armeens, Bulgaars, Albanees en Georgisch. Deze vertalingen zouden in kleinere oplagen gedrukt en gerichter verspreid worden. Op vraag van partnerorganisaties kunnen deze versies besteld worden.

6. De Week van het geld

De week van het geld, georganiseerd door Wikifin , gaat door van 27 maart 2017 tot 2 april 2017. Het voorgestelde thema voor de week van het geld is ‘Sparen of niet?!’.

Vorig jaar namen de BIZ-werkingen deel aan de Week van het Geld; ook komend jaar willen we aanwezig zijn en hopen we onze Budgetmobiel te kunnen lanceren.

In het kader van de Week van het Geld zal er een infomarkt plaatsvinden, met standjes van o.a. BIZ Brussel Febelfin, Fod Economie, Assuralia,…  Een vragenlijst zal opgemaakt worden zodat passanten en bezoekers gestimuleerd worden om een interactief parcours af te leggen.

Vorig jaar vond de infomarkt plaats aan het Centraal Station in Brussel; dit bleek niet de meest optimale locatie. Het Muntplein wordt gesuggereerd als nieuwe locatie. Hier zullen we onze beoogde doelgroep meer bereiken.

Tijdens deze week worden ook opnieuw scholen betrokken met een educatief programma (Budgetpret en Pedagogische fiches).

7. Voorstelling van het spel ‘Budget-in-Beeld’

BIZ Oost-Vlaanderen heeft een methodiek ontworpen voor financiële hulpverleners  om samen met de cliënt zijn/haar budget te visualiseren en concreter te maken.  De cliënt krijgt zo meer zicht op het beschikbare leefgeld. Voornamelijk in begeleidingen waar budgetbeheer plaatsvindt, kan dit interessant zijn. Meer info vind je op: http://bizoostvlaanderen.be/ons-aanbod/budget-beeld

Er is interesse om een Franstalige versie te creëren (CAW, OCMW Sint-Joost). Wietske checkt welke de mogelijkheden zijn en wat de kostprijs is.

8. De ‘Budgetmobiel’

Alle aanwezigen blijven voor het tweede deel van de vergadering . Rik en Levi van team Onthaal CAW Brussel komen erbij, alsook Els Lagrou van Wikifin (FSMA).

Wietske stelt onze budgetmobiel met enkele aanpassingen op maat voor. Deze is ondertussen besteld bij lovelo.com. Dit is een Franse fabrikant van cargo-fietsen op maat. De aankoop van deze fiets wordt gedragen door BIZ. We vragen ondersteuning bij andere organisaties om de verdere inrichting van onze mobiel te financieren (aankoop televisie, tablets, assemblage,…). Er is een aanvraag lopende bij BNP Paribas Fortis/AG Insurance om ICT materiaal te bekomen.

Daarnaast lopen er onderhandelingen met Wikifin, die een financiering overwegen. Er ligt een voorstel op tafel om het monitorscherm en de werkkracht voor de assemblage te financieren. Via Wikifin is ook redelijk wat educatief materiaal ter beschikking: filmpjes over lenen/sparen vooral gericht op jongeren, pedagogische fiches over o.a; valkuilen bij telecomcontracten, online aankopen, demo PC-banking…

Wikifin wil graag de budgetmobiel inschakelen om naar scholen te gaan. Hun voorstel is om hiervoor een aantal studenten-vrijwilligers op te leiden. Dit wordt verder opgenomen in de onderhandelingen met Wikifin.

Wat betreft de bescherming tegen weersomstandigheden wordt gesuggereerd om een soort zeil /opklapbare tent te voorzien i.p.v. een horeca-paraplu.

We overlopen de verschillende tools die samen met de Budgetmobiel gebruikt zullen worden. Voor volwassenen worden verschillende thema’s en bijhorende activiteiten voorzien:

 • Budget en Huishouden: voorstellen van verscheidene Budgetplanners, goedkoop koken (verwijzing naar uitgaves van CEBUD : kookboek ‘Elke dag lekker en gezond eten voor 5 euro’ ), tips om zuinig te leven,… Samenlevingsopbouw stelt voor om ook een lijst te maken met adressen en organisaties waar je terecht kan voor gratis/goedkoop voedsel en andere spullen. Afhankelijk van de buurt waar de Budgetmobiel zich bevindt, kan de lijst aangepast worden.
 • Telecom: We spitsen ons hier toe op het kiezen en verbruiken van internet, online profiel, mobiele data, gsm, koppelverkoop,… Websites die we hiervoor zullen gebruiken zijn: bestetarief.be, test-aankoop.be, bipt.be, FOD Economie, Febelfin (safeinternet),…
 • Energie : Ondertussen werden ons een gas- en elektriciteitsmeter toegezegd via Sibelga. Er wordt opgemerkt dat in vele appartementsgebouwen er kleine metertjes direct op het verwarmingstoestel worden geplaatst – dit brengt een kost met zich mee, want gebruikers huren deze meters – misschien ook aandacht aan besteden in de Budgetmobiel? Er wordt terecht opgemerkt dat het lezen van meters en de toegang tot meters soms problematisch verloopt. Dit wordt ook vastgesteld vanuit de Buurtwinkel. Vanuit BPA is er contact met FOD economie om bepaalde zaken die niet goed lopen te signaleren. Ook vanuit Welzijnszorg kan er actie worden gevoerd wanneer bepaalde problemen rond energie een zekere proportie aannemen.
 • Banken en Kredieten: Het materiaal dat we gebruiken om het verschil te duiden tussen verschillende bank-, winkel- en kredietkaarten zal worden gebruikt. We maken daarbovenop gebruik van de simulatietool online Bankieren op de website van Wikifin. Bij deze onlinesimulatie worden voorbeeldfacturen gebruikt. Els deelt mee dat er eventueel andere documenten/facturen die meer aansluiten bij de leefwereld van cliënten, kunnen worden toegevoegd.

Timing: We hopen onze Budgetmobiel te kunnen voorstellen tijdens de Week van het Geld. In de eerste periode van 2017 wordt een draaiboek opgesteld. Er wordt ook een flyer ontworpen en verdeeld om de Budgetmobiel aan te kondigen in scholen en partnerorganisaties.

9. Varia

– In de toekomst willen we met BIZ een luisterreportage maken die we kunnen gebruiken in scholen als sensibilisering voor de schuldenproblematiek. Er wordt samengewerkt met ATD Vierde Wereld voor getuigenissen. Misschien zijn zij ook kandidaat om te getuigen voor de luisterreportages.

– BPA stelt voor om zelf ook een aantal scholen aan te motiveren om beroep te doen op ons aanbod.

– Wikifin is volop bezig met het ontwerpen van een nieuw spel voor jongeren met als thema ‘ Welke lening past bij mij’.

– Tip: de website www.spaargids.be –  een goed alternatief voor testaankoop?

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.