Samenwerkingsverband

De leden van het Samenwerkingsverband van BIZ Brussel bestaan uit alle OCMW van het Brussels gewest, VWAWN die betrokken zijn in de schuldenproblematiek en CAW Brussel. Het Samenwerkingsverband zet activiteiten op voor deze leden, maar kan er ook voor kiezen zijn doelpubliek uit te breiden (middenveldorganisaties, jongeren,…).

Het Samenwerkingsverband wordt vertegenwoordigd door de Stuurgroep die het dagelijkse bestuur, begroting en evaluatie opvolgt. Alle leden van het Samenwerkingsverband zijn welkom om te zetelen in deze Stuurgroep.