Over BIZ Brussel

BIZ Brussel is de afkorting van Budget InZicht Brussel. Het is de naam voor het “Samenwerkingsverband voor Schuldhulpverlening en -preventie in de regio Brussel“.

Samen met andere organisaties willen we werken aan schuldpreventie.

In 2011 lanceerde de Vlaamse Overheid een projectoproep om integraal in te zetten op preventie van schuldenlast en kwalitatieve schuldhulpverlening. De dienst Schuldbemiddeling van CAW Brussel is deze uitdaging aangegaan. In de beginfase hebben we ons gericht op het zoeken van wat er reeds reilt en zeilt op gebied van preventie aan schuldoverlast. Vanaf 2012 zijn we op zoek naar partners om mee te brainstormen en activiteiten uit te bouwen.

In Vlaanderen en Brussel zijn er 11 gesubsidieerde regionale samenwerkingsverbanden die  structureel werken aan schuldpreventie en de kwaliteit van de schuldhulpverlening. Regelmatig vinden er overlegmomenten plaats onder leiding van het Vlaams Centrum Schuldenlast.

Website:

http://www.vlaamscentrumschuldenlast.be/

Hier vind je meer informatie over het Samenwerkingsverband:

https://www.departementwvg.be/welzijn-en-samenleving/welzijnswerk/schuldbemiddeling