Nieuwsbrief mei 2015

Nieuwsbrief 2015/03 BIZ Brussel
view this email in your browser

“Arm Brussel” gaat vrijdag 5 juni in première!

Welkom

Welkom op de derde nieuwsbrief van BIZ Brussel. Deze nieuwsbrief is gericht aan alle leden van het Samenwerkingsverband BIZ Brussel; de OCMW van het Brussels Gewest, de VWAWN en nabije partners zoals het Steunpunt voor Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Gewest. Hier vindt u de nieuwste informatie over de werking  van het Samenwerkingsverband BIZ Brussel.

Inhoud van deze nieuwsbrief:

1. Vervanging van Wietske van Gils door Sander Herremans
2. Werkgroep “preventie bij art.60ers” in samenwerking met CAMD op 19/03/2015
3. Vergadering met de stuurgroep op 23/04/2015
4. Jaarverslag 2014
5. Paystation

1. Vervanging van Wietske van Gils door Sander Herremans

Wietske van Gils nadert het einde van haar zwangerschap en heeft dus sinds eind april de werkvloer verlaten. Wij wensen haar een vlotte bevalling toe en kijken uit naar een bezoek van de pasgeboren spruit en zijn fiere moeder!

Ondertussen wordt Wietske vervangen door Sander Herremans, die zijn uiterste best zal doen om al haar lopende zaken bij BIZ over te nemen en de nieuwe projecten die op stapel staan in goede banen te leiden.

Je kan Sander bereiken via Sander.Herremans@cawbrussel.be of telefonisch: 02/505.59.48

2. Werkgroep “preventie bij art.60ers” in samenwerking met CAMD op 19/03/2015

Op 19 maart kwamen we samen met afgevaardigden van verschillende OCMW om in drie aparte groepen ideeën en ervaringen uit te wisselen over preventie bij art.60ers. Het doel was om een zicht te krijgen op de reeds bestaande initiatieven bij de OCMWhieromtrent enerzijds en om dit aanbod te kunnen versterken en uitbreiden anderzijds.

De soms zeer verschillende ervaringen van de aanwezigen, maar ook de overeenkomsten tussen de conclusies van de drie groepen boden interessante inzichten. Zo kwam er bijvoorbeeld naar voren dat heterogeniteit op taalniveau waarschijnlijk de grootste uitdaging is. Verder kan er ook een soort van concreet resultaat aan sessies gekoppeld worden zoals een “starter’s kit” of een soort diploma.

Het is de bedoeling om met de verworven inzichten van de werkgroep verder te bouwen aan een beter en ruimer preventieaanbod voor art.60ers. In de zomer zal BIZ reeds workshops organiseren bij enkele OCMW.

U kan het verslag van de werkgroep hier terugvinden:
http://bizbrussel.be/documenten-nieuwsbrief-201503/

3. Vergadering met de stuurgroep op 23/04/2015

Op 23 april vond de semestriële stuurgroep vergadering plaats op de Antwerpse Laan.
Met een tiental afgevaardigden van het CAW, diverse OCMW en VWAWN werden voornamelijk volgende thema’s behandeld: het jaarverslag van 2014, preventie, nazorg en het beleidsplan voor de periode 2016-2020.

Er werden verschillende ideeën afgetoetst en uitgewisseld, waarbij de wisselwerking tussen de verschillende leden met elk hun specifieke invalshoek een grote meerwaarde betekende.

Hieronder kan u het vergaderverslag van de stuurgroep terugvinden:
http://bizbrussel.be/documenten-nieuwsbrief-201503/

4. Jaarverslag 2014

Eind april was het jaarverslag volledig rond. Daaruit blijkt dat de vooropgestelde doelstellingen grotendeels behaald zijn. Een aantal thema’s zijn wat verschoven, maar dit gebeurde omwille van opportuniteiten die zich aanboden waarop we graag zijn ingegaan. Zo konden we enquêtes afnemen in samenwerking met het Brussels Steunpunt, en aan een studie rond nazorg participeren met een groep laatstejaars studenten Sociaal Werk.

Het jaarverslag vindt u hier:
http://bizbrussel.be/documenten-nieuwsbrief-201503/

5. Paystation

BIZ Brussel heeft zijn educatieve spellenarsenaal uitgebreid met Paystation: een budgetspel voor jongeren uitgewerkt door Centrum Informatieve Spelen vzw te Leuven in samenwerking met Welzijnsraad Arrondissement Ieper vzw.Paystation is een interactief budgetspel waarbij jongeren in groepjes in de huid kunnen kruipen van een jongvolwassene die zich net op de arbeidsmarkt begeeft. Via een geanimeerd computerprogramma kopen ze elke maand aan wat ze graag willen en nodig hebben. Ze moeten hierbij zelf de prijzen inschatten.

Om een hoge score te behalen en het spel dus te winnen komt het er op aan dat de spelers proberen om de prijzen juist in te schatten, de vaste kosten te betalen en aan de wensen van het personage tegemoet te komen. Verschillende rondes worden afgewisseld met besprekingen en stellingen.

BIZ Brussel dankt u voor de samenwerking

en wenst u warme dagen!
Copyright © *|BIZ Brussel|*, All rights reserved.Vragen of informatie:
*|mailto:wietske.vangils@cawbrussel.be//*unsubscribe me from this list