Nieuwsbrief november 2014

Nieuwsbrief 2014/01 BIZ Brussel
View this email in your browser

Dag Zonder Krediet

… was een groot succes! Dankzij alle leden van het platform, vrijwilligers en medewerkers is deze actie op 29/11 meer dan geslaagd. Meer informatie lees je onder puntje 3.

Welkom

Welkom op de tweede nieuwsbrief van BIZ Brussel. Deze nieuwsbrief is gericht aan alle leden van het Samenwerkingsverband BIZ Brussel; de OCMW van het Brussels Gewest, de VWAWN en nabije partners zoals het Steunpunt voor Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Gewest. Hier vindt u de nieuwste informatie over de werking  van het Samenwerkingsverband BIZ Brussel.
Inhoud van deze nieuwsbrief:

– Vergadering met Stuurgroep op 20/10/2014
– Aanvraag subsidie 2015
– Dag Zonder Krediet 2014
– Nazorg
– Gepland in 2015

1. Stuurgroep 20/10/2014

Tijdens de voorbije vergadering van de stuurgroep van BIZ Brussel werden volgende zaken besproken:

–  Preventieaanbod voor de art. 60-ers: evaluatie en uitwisseling.
– “Toegankelijkheid” van de diensten SB in Brussel: bespreking  van de resultaten van de enquête die uitgevoerd is in de zomer van 2014 over Werking, Toegankelijkheid en Preventie van de Brusselse diensten SB.
– Overlopen van evaluatie 2014, planning en begroting 2015; meer informatie in het volgende puntje.

Hier vindt u de presentatie van de stuurgroep en het verslag.

Presentatie: http://bizbrussel.be/?p=397

Verslag: http://bizbrussel.be/?p=395

2. Aanvraag Subsidie 2015

Op 15 december wordt het subsidiedossier met de aanvraag voor de middelen van 2015 ingediend. Alle BIZ regio’s kregen de boodschap dat er 0,5% van het budget wordt bespaard. Voor de subsidieaanvraag werden volgende documenten opgemaakt:

– Tussentijdse evaluatie 2014; de meeste acties die gepland waren, zijn ook uitgevoerd in 2014. We hebben al iets intensiever aan nazorg gewerkt, omdat we de kans kregen om een onderzoek te starten met de studenten van de hogeschool “Odisee”.

– Planning 2015; de meeste activiteiten blijven voortlopen. In 2015 wordt er een werkgroep rond preventie voor art. 60 en een reflectiedag georganiseerd samen met het Brusselse Steunpunt. Jongeren blijven nog altijd een groot mikpunt in onze preventie-activiteiten. (Voor meer informatie bekijk het puntje 5)

Aanvraagformulier: http://bizbrussel.be/?p=398

– Begroting 2015 http://bizbrussel.be/?p=399

Wanneer we antwoord zullen krijgen op deze aanvraag werd ons nog niet gecommuniceerd.

3. Dag Zonder Krediet 29/11/2014

De Dag Zonder Krediet was alweer een succes dit jaar. Op de Nieuwstraat werd een standje geplaatst van waaruit we veel materiaal (flyers en krasbiljetten) konden uitdelen.

Door beperkte middelen, heeft de Nederlandstalige kant van het platform zich toegespitst op een flash mob, een campagnefilmpje en een online actie via sociale media.  De flash mob, uitgevoerd door de dansers van R.U. Famous,  trok  de aandacht van de omstaanders in de Nieuwstraat. Alles van de online actie en het (leuke!) campagnefilmpje vind je hier:

http://dagzonderkrediet.be/

http://www.journeesanscredit.be/

Sfeerbeeld van de flash mob:

Alvast bedankt aan iedereen om deze actie te ondersteunen!

4. Nazorg

Op 9/12 vindt de presentatie plaats van de studenten Odisee over “Nazorg in de Budget- en Schuldhulpverlening”. De studenten hebben de voorbije twee maanden hard gewerkt om literatuur -en praktijkvoorbeelden te vinden over Nazorg en kneden de resultaten tot een realistisch  Nazorgtraject.

Op 9/12 presenteren ze aan geïnteresseerden hun resultaten. De resultaten van deze presentatie zullen gecommuniceerd worden aan de leden van het Samenwerkingsverband. Dit staat ook op de agenda van de volgende vergadering van de stuurgroep van BIZ Brussel (april 2015). In de loop van 2015 zal de dienst SB van CAW Brussel met behulp van dit onderzoek, een pilootproject opstarten rond een nazorgtraject.

                 
Het uiteindelijke verslag van het onderzoek: http://bizbrussel.be/?p=446De presentatie, gebruikt door de studenten op 9/12: http://bizbrussel.be/?p=407

5. Gepland voor 2015

Januari; In het kader van het project “Budget Malin” van het OCMW van Molenbeek met steun van het ESF (FSE), zal BIZ Brussel ateliers verzorgen rond “omgaan met papieren” en “PC Banking”.

Voorjaar: BIZ Brussel zal samenwerken met Groep Intro, Cardijnschool, Imelda-instituut, Sint-Guido instituut en nog verschillende andere organisaties die ingaan op onze activiteiten voor volwassenen en jongeren.

Maart: In maart wordt er, in samenwerking met het Brussels steunpunt voor diensten Schuldbemiddeling, een werkgroep over “hoe preventie-ateliers organiseren voor art.60-ers” georganiseerd. Daar wordt besproken hoe zo’n ateliers worden georganiseerd, hoe een divers publiek als art. 60-ers wordt bereikt en wat nuttige en handige tools kunnen zijn. Alle diensten SB van Brussel (34) en andere geïnteresseerden kunnen hierop inschrijven. De werkgroep zal plaatsvinden in de lokalen van het Brussels Steunpunt en zal een voormiddag in beslag nemen.

April: In april zal de volgende vergadering met de stuurgroep van BIZ Brussel plaatsvinden. Op de agenda staan o.a.: de resultaten van het Nazorgonderzoek van de studenten van Odisee en het voorstellen van het strategisch plan voor de periode 2016 – 2020.

Doorlopend: samenwerking met ‘Vrienden van het Huizeke’ en ‘Entr’aide des Marolles’ over het opstarten van een ‘budgetgroep’.

30/6/2015: indienen van strategisch beleidsplan voor de periode 2016-2020.

Najaar: We plannen een “reflectiedag” in het najaar van 2015, ism met het Brussels Steunpunt. De reflectiedag zal gaan over de verschillende aspecten van de toegankelijkheid van een dienst SB en de mogelijkheid tot integraal werken in de diensten SB. We proberen om tegen dan ook reacties en ervaringen vanuit de VWAWN te verzamelen om terug te koppelen op deze bijeenkomst.

BIZ Brussel dankt u voor de samenwerking

en wenst u prettige feestdagen!
Copyright © *|BIZ Brussel|*, All rights reserved.Vragen of informatie:
*|mailto:wietske.vangils@cawbrussel.be//*

unsubscribe me from this list