Nieuwsbrief april 2014

Nieuwsbrief 2014/01 BIZ Brussel
View this email in your browser

Eind maart 2014…

… werd het beleidsplan van BIZ Brussel voor de periode 2014-2015 ingediend. Ondertussen werd het plan al uitvoerig besproken onder de leden van de stuurgroep. We wachten nog op de goedkeuring van de Vlaamse Regering. Meer informatie vindt u onder het eerste artikel.

Welkom

… op de eerste nieuwsbrief  van BIZ Brussel. Het Samenwerkingsverband BIZ Brussel organiseert activiteiten ter preventie van schulden, onderzoekt nazorg om (herval in) schuldoverlast te voorkomen en streeft naar het verbeteren van de kwaliteit en samenwerking van de schuldhulpverlening in de regio Brussel. Het Samenwerkingsverband is er voor alle CAW, OCMW en VWAWN uit de regio om op een structurele manier te werken aan de schuldproblematiek.
Inhoud van deze Nieuwsbrief:

  1. Beleidsplan 2014 – 2015
  2. Verslag vergadering met stuurgroep op 29/04/2014
  3. Oproep aan de leden van het Samenwerkingsverband
  4. Website BIZ Brussel
  5. Wat staat er op het programma in de nabije toekomst?
  6. Dag Zonder Krediet

1. Beleidsplan 2014 – 2015

Het beleidsplan voor de periode van 2014 – 2015 werd  ingediend op 31/03/2014 en treedt in werking vanaf 01/01/2014. Het beleidsplan werd gecommuniceerd naar alle voorzitters, secretarissen en diensthoofden Schuldbemiddeling van de OCMW, alsook naar de VWAWN in de regio Brussel.

Tijdens de voorbije vergadering van de Stuurgroep werd het beleidsplan en de opdrachten van het Samenwerkingsverband onder de loep genomen.

Een nederlandstalige versie van het beleidsplan vindt u hier:
http://bizbrussel.files.wordpress.com/2013/12/beleidsplan-2014-2015-nl.pdf

En de franstalige versie: http://bizbrussel.files.wordpress.com/2013/12/beleidsplan-2014-2015-fr.pdf

2. Vergadering stuurgroep 29/04/2014

Op 29/04/2014 kwam de stuurgroep van BIZ Brussel samen. Het ingediende beleidsplan, de begroting en de jaarplanning werden besproken.

Een belangrijk agendapunt was de vorming voor personen die tewerkgesteld zijn onder artikel 60. BIZ Brussel heeft een vormingsaanbod ontwikkeld dat geschikt is voor deze doelgroep.
Verder werd er gekeken naar de 3 grote pijlers van onze opdracht; preventie, nazorg en de verbetereng van de kwaliteit van de schuldhulpverlening in de regio. Er werd gebrainstormd over hoe we deze clusters konden aanpakken. De samenwerking met de VWAWN geeft een extra dimensie aan de terugkoppeling naar de doelgroep van mensen in een kwetsbare situatie.

Hier vindt u de powerpoint van de vergadering:
http://bizbrussel.files.wordpress.com/2014/05/stuurggroep-29-042.pdf

Hier vindt u het verslag van de vergadering, op- of aanmerkingen kunnen nog doorgegeven worden:
Voor de nederlandstalige versie: http://bizbrussel.files.wordpress.com/2014/05/verslag-stuurgroep-biz-brussel-29-04-14.pdf.

En de franstalige versie:
http://bizbrussel.files.wordpress.com/2014/05/verslag-stuurgroep-biz-brussel-29-04-14-fr.pdf

3. Oproep leden Samenwerkingsverband

  • Overeenkomst:

We vragen aan de leden van het samenwerkingsverband om tegen 20/06/2014 de overeenkomst tussen het CAW en een afgevaardigde van het OCMW te willen ondertekenen en door te sturen naar de coördinatie van BIZ Brussel. Dit geeft ons een beter zicht op wie zich in de toekomst wil engageren voor de stuurgroep. Hier vindt u een exemplaar van de overeenkomst:
– nederlandstalig: https://bizbrussel.files.wordpress.com/2014/05/conventie-nl.pdf
– franstalig: https://bizbrussel.files.wordpress.com/2014/05/convention-fr.pdf

  • Vorming artikel ’60-ers:

Naar aanleiding van ons vormingsaanbod voor personen tewerkgesteld in art. 60, vragen we aan de geïnteresseerde OCMW om tegen 20/06/2014 in hun gemeente een aantal zaken op te lijsten:
– kan er onder de artikel 60′ ers een Nederlandstalige groep gevormd worden? (tussen de 3 en 15 personen)
– kan de vorming plaatsvinden binnen de lokalen van het OCMW?
– kan de vorming plaatsvinden binnen de kantooruren?
– indien het handig is om meteen contact op te nemen met de coördinatie van de dienst Socio-Professionele Inschakeling/service Insertion Socio-Professionnelle, gelieve ons de juiste contactgegevens door te sturen.

Wanneer we zicht hebben op deze gegevens, kunnen we de vormingen concreet inplannen.

  • Begroting:

Op de stuurgroep werd de begroting voor het jaar 2014 besproken. Aangezien de aanwezigen deze informatie nog niet konden terugkoppelen aan hun team, vragen we hen om tegen 20/06/2014 eventuele bemerkingen over de begroting door te geven. De begroting vindt u hier:                                                      https://bizbrussel.files.wordpress.com/2014/05/begroting2014.pdf Als de coördinatie tegen die datum geen reactie heeft gekregen, nemen we aan dat de begroting is goedgekeurd door de stuurgroep.

4. Website BIZ Brussel

Begin 2014 staat de BIZ Brussel – website online. Momenteel bestaat deze site enkel nog in het Nederlands. De stuurgroep vroeg naar een vertaalde versie, daar zal voor gezorgd worden. U kan altijd suggesties doen om de website aan te passen. Laat gerust weten als u op- of aanmerkingen hebt.

http://bizbrussel.wordpress.com

Momenteel wordt de website vooral gebruikt voor scholen en andere organisaties die geïnteresseerd zijn in ons aanbod aan preventieactiviteiten.

5. Wat staat er op het programma in de nabije toekomst

In mei zal BIZ Brussel preventieactiviteiten uitvoeren in twee verschillende scholen. In Don Bosco te Sint-Pieters-Woluwe wordt het Budgetspel uitgevoerd met de derde graad.
Sint-Guido van Anderlecht bezoekt CAW Brussel en de dienst Schuldbemiddeling om zich te informeren over de schuldproblematiek. De volgende dag zal BIZ Brussel ter plekke het Budgetspel spelen met de 6e en 7e jaars.

Het budgetspel is ontworpen voor jongeren tussen 14 en 18 jaar. Het kan gespeeld worden in een groep van 8 tot 25 personen, onderverdeeld in 4 groepjes met max. 6 personen. Elke beurt moet een groepje een opdracht uitvoeren in de thema’s Kredieten, Budgetteren, Consumeren en Energie.BIZ Brussel heeft dit spel ontworpen, gebaseerd op het “Budgetspel” van de Hogeschool Gent, afdeling HaBe. Voor meer informatie kan u ons altijd contacteren.
In de zomer gaan we aan de slag met de werkkrachten van Atelier Groot Eiland en eventueel een deelwerking van CAW Brussel. Ondertussen werd er overleg gepleegd met Minor Ndako en vzw Alba om te kijken hoe zij schuldpreventie kunnen implementeren in hun werking.

6. Dag zonder krediet

Het lijkt nog veraf, maar er wordt al druk gebrainstormd voor de Dag Zonder Krediet die zal plaatsvinden in het laatste weekend van november.
We kunnen al een tipje van de sluier lichten door te zeggen dat er dit jaar “post-its” uitgedeeld zullen worden. Op de post-its staan verschillende tips rond het thema “teken niet om het even wat, je handtekening blijft plakken”.

Copyright © *|BIZ Brussel|*, All rights reserved.Vragen of informatie:
*|mailto:wietske.vangils@cawbrussel.be//*

unsubscribe me from this list