Nieuwsbrieven

BIZ Brussel stuurt 2x per jaar een nieuwsbrief naar haar leden. In deze nieuwsbrief worden de belangrijkste zaken uit de planning toegelicht. Het verslag van de stuurgroep, de begroting, planning en evaluatie van de werking worden erbij gevoegd.