BIZ Brussel Nieuwsbrief mei 2017

Welkom…

…op de nieuwsbrief van BIZ Brussel. In onze nieuwsbrief werpen we een blik op de voorbije en toekomstige activiteiten van BIZ Brussel. Deze nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar en is gericht naar alle partners van het Samenwerkingsverband BIZ Brussel.

Inhoud:

 1. Stuurgroep 27/04/2017
 2. De Budgetmobiel
 3. Verspreiden Folder SOS Schulden
 4. Toegankelijkheid van de diensten (artikel in ‘La Gazette’ april 2017)
 5. Warme oproep

Op 27/3 bezocht hare Majesteit Koningin Mathilde onze Budgetmobiel.Op de openingsconferentie van de Week van het Geld kregen we de kans om onze Budgetmobiel voor te stellen aan hare Majesteit Koningin Mathilde. Meer leest u onder puntje 2. 

1. Vergadering Stuurgroep BIZ Brussel 27/04/2017

De stuurgroepvergadering vond op 27/04 plaats in de lokalen van Hobo in de Kogelstraat, daar konden we een bezoekje brengen aan de Budgetmobiel. Enkele partners hadden op voorhand hun afwezigheid doorgegeven. Naast de collega’s van CAW Brussel was Bart Van de Ven (Buurtwinkel Anneessens) aanwezig.

Op de agenda stond o.a. het bespreken van de evaluatie en de afrekening van 2016. Deze werden goedgekeurd en ingediend bij de administratie van het Ministerie van Welzijn ter verantwoording van de subsidie in het voorafgaande kalenderjaar van het Samenwerkingsverband BIZ Brussel.

Verder werd nog de werking van de Budgetmobiel voorgesteld, een nieuw budgetspel en de vertaling van de methodiek ‘Budget-in-beeld’. Bart Van de Ven lichtte het initiatief ‘Budgetbuddies‘ toe; een project met vrijwilligers die cliënten in budget- en/of schuldhulpverlening begeleiden, Samenlevingsopbouw Antwerpen is trekker van deze werking.

2. De Budgetmobiel

Op 27/3 bezocht hare Majesteit koningin Mathilde onze Budgetmobiel.Op de openingsconferentie van de Week van het Geld kregen we de kans om onze Budgetmobiel voor te stellen aan het ruime publiek en hare Majesteit. We kregen de mogelijkheid om enkele vragen te beantwoorden over de werking van BIZ en de Budgetmobiel.

Diezelfde week kreeg BIZ Brussel een plaats op de infomarkt van de Week van het Geld in het Brusselse Zuidstation. Daar hebben een heleboel jongeren (en leerkrachten) kennis kunnen maken met de Budgetmobiel.  In het Muntpunt mochten we ons twee dagen in de ontmoetingsruimte installeren om de bezoekers te adviseren bij vragen over budgetteren en huurproblemen.

Mede dankzij Wikifin is er vaart gekomen in de technische installatie van onze mobiel. Momenteel beschikt de mobiel over een groot scherm, een voorbeeld electriciteits- en gasmeter, gemonteerde lampen, drie laptops voor cursisten en ander educatief materiaal.

De Budgetmobiel is een interactieve infostand rond thema’s als Budget, Consumeren, Energie, Telecom en Huishouden. De fiets met bak achterop zal de partners bezoeken, alsook naar scholen en jongerenwerkingen gaan. Hij kan gebruikt worden tijdens groepsvormingen en op openbare plaatsen om voorbijgangers te informeren en te sensibiliseren rond het thema Budget.

De Budgetmobiel op bezoek in uw organisatie? Geen probleem!

Aarzel niet om ons te contacteren:

wietske.vangils@cawbrussel.be of budgetinzicht@cawbrussel.be

3. Verspreiden Folder SOS Schulden

De Nederlandse en Franse uitgave van de folder SOS Schulden is gedrukt en toegekomen. De eerste bestellingen zijn reeds verstuurd naar o.a. Socialistische Mutualiteit, Hulpkas voor ziekte en invaliditeit, verschillende OCMW,… De eerste verzonden pakketjes:

 

De andere vertalingen zoals Turks, Engels, Duits, Spaans, Arabisch, Dari, Pashtu, Albanees, Russisch, Roemeens, Armeens, Bulgaars,… worden momenteel door de grafisch ontwerper aangepast. In de toekomst herhalen we onze mailing en zullen geadresseerden een bestelformulier krijgen en enkele folders in deze andere talen.

Wenst u nog een bestelling te plaatsen of weet u een goede locatie om deze folder te verspreiden? Geef ons een seintje!

4. Toegankelijkheid van de diensten (artikel in ‘La Gazette’ april 2017)

Er is een artikel verschenen over de ‘Toegankelijkheid van de diensten Schuldbemiddeling’ in de Krant/La Gazette van april 2017. Dit werd gepubliceerd naar aanleiding van de reflectiedag die eind 2015 georganiseerd werd door het Brussels Steunpunt en BIZ Brussel.

We hebben zo goed als mogelijk de verzuchtingen van de aanwezigen in kaart gebracht en deze omgezet in de praktijk. Hieruit vloeiden acties voort als: de folder SOS Schulden, het preventieaanbod stimuleren, een programma voor de studierichting Sociaal Werk,…

Het volledige artikel vind je hier (NL): Vervolg reflectiedag Toegankelijkheid 2015

 

5. Warme oproep

Onderzoek naar leefgeld en budgettools voor cliënten in SB/CSR

Het Cebud (Centrum voor Budgetonderzoek en -advies) doet een warme oproep aan cliënten en (advocaat-)schuldbemiddelaars in de sector van de CSR en Schuldbemiddeling.  Het Cebud wil enkele toolsuittesten om de effectiviteit en efficiëntie van cliënten en hun bemiddelaars te vergroten. het gaat onder andere over de bepaling van het leefgeld aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde REferentiebudgetten voor Menswaardig Inkomen ( = REMI). Ze organiseren hiervoor groepsgesprekken. Deelnemers krijgen een  vergoeding!

Momenteel is de tool enkel nog in het Nederlands, maar Brusselse deelnemers zijn meer dan welkom. Zo kan ook de Brusselse situatie opgenomen worden in het onderzoek.

Hier meer info: http://www.cebud.be/schuldbemiddeling-2-0


Nieuw communicatiesysteem tussen OCMW en de deurwaarder!

BIZ Oost-Brabant heeft samen met Sam-Tes een online communicatietool opgestart en zoekt nog OCMW om deze tool uit te testen. Het betreft een online communicatiesysteem met standaardformulieren die de klassieke brieven (verzoek eerste uitstel, voorstel tot afbetaling, …) vervangt. Dit project zou in de toekomst in heel België uitgerold worden. Momenteel is het online communicatiemiddel enkel nog in het Nederlands.

Welk OCMW ziet het zitten om mee te bouwen aan dit communicatiesysteem? Het vergemakkelijkt de communicatie met de deurwaarder en geeft online een duidelijk overzicht van het dossier van de cliënt. 

Geïnteresseerde OCMW krijgen uiteraard nog een infosessie georganiseerd door Sam-Tes. 

Voor info contacteer wietske.vangils@cawbrussel.be
of Mikail.Ilgazoglu@cawoostbrabant.be

Posted in Geen categorie

Reminder! Voor alle CAW Brussel-medewerkers: 18/9 Vorming

Maandag 18/9

 

Vormingsmoment: Tools in de individuele (financiële) hulpverlening 

Wij nodigen jullie van harte uit op maandag 18/9 tussen 12h en 15h op het vormingsmoment ‘Tools in de individuele financiële hulpverlening’. De vorming vindt plaats in de Antwerpselaan 34, vergaderzaal op het 5de verdiep. Broodjes worden voorzien.

Dit vormingsmoment is voor iedereen die in zijn/haar individuele begeleiding wel eens met budget- en schuldenproblemen in contact komt. We geven enkele concrete tools aan die je kan gebruiken om je cliënt op weg te helpen met zijn/haar budget en/of schulden.

We leggen de focus op het creëren van een overzicht van het budget en de schulden van de cliënt. Daarnaast krijg je nog vele tips en tricks rond administratie ordenen, telecom en energieprijzen vergelijken, enz…. Aanwezigen krijgen enkele tools mee om al meteen in de praktijk te testen!

Praktisch:
Antwerpselaan 34 (5de verdiep)
1000 Brussel

>>>> Inschrijven voor 13/9 via wietske.vangils@cawbrussel.be

>>>> Broodjes, koffie, thee en water worden voorzien.

Tot dan,

het BIZ-Brussel team,

Wietske Van Gils en Anne Pélerin

cropped-biz_klein1.png

Posted in Geen categorie

Verslag vergadering Stuurgroep BIZ Brussel 27-10-2016

Aanwezig:  Fatima Hamri  (OCMW Sint-Joost-ten-Node), Gwendoline Daems (Samenlevingsopbouw Brussel), Hilde Geurts (Welzijnskoepels), Nelly Elshoeght (OCMW Jette), Bart Van De ven (Brussel Platform Armoede BPA),  Wietske Van Gils (BIZ Brussel), Anne Pélerin (CAW Brussel –BIZ Brussel)

Sluiten aan voor het tweede deel van de vergadering rond de verdere uitwerking van de Budgetmobiel: Els Lagrou (Wikifin), Rik Vandenbussche (onthaal CAW Brussel), Levi Demaerel (onthaal CAW Brussel)

Verontschuldigd: Vanessa staal (OCMW Etterbeek), Lore Tilmans (OCMW Molenbeek), Florence Jamotton (OCMW Ukkel), Geneviève Debecker (OCMW Ukkel), Anne Defossez (CAMD), Milly Hoolants (CAW), Nathalie Mertens (CAW), Ann Van Malderen (CAW)

Wij verwelkomen enkele nieuwe personen : Hilde Geurts (Welzijnskoepels), Bart Van de Ven (BPA) , Nelly Elshoeght (OCMW Jette), Els Lagrou (Wikifin).

Voor de nieuwkomers worden BIZ Brussel en de werking van het Samenwerkingsverband kort toegelicht.

1. Evaluatie werking tot 31/08/2016

De gedetailleerde evaluatie werd per mail meegedeeld aan de leden van de stuurgroep.

Algemeen: de preventieve ateliers werden op regelmatige basis georganiseerd de voorbije maanden en dit op verschillende locaties. Enkele voorbeelden: OCMW Etterbeek, Groep Intro, CAW Brussel, opvangtehuis Talita, Buurtwinkel Anneessens , Sint-Imelda Instituut,…

BIZ Brussel nam voor een eerste keer deel aan de Week van het Geld. Dit werd goed geëvalueerd, BIZ Brussel zal zeker deelnemen aan de volgende editie (cfr puntje 5).

Daarnaast is er hard gewerkt aan de realisatie van de Budgetmobiel en de folder ‘SOS Schulden’ (cfr. puntje 4).

Ter informatie wordt ook meegedeeld dat Wietske, om de voeling met de praktijk van schuldbemiddeling te behouden, telkens één persoon in schuldbemiddeling begeleidt. Dit werd niet als dusdanig in de evaluatie vermeld.

De evaluatie wordt goedgekeurd en zal in deze versie ingediend worden voor de aanvraag van de subsidies voor 2017.

2. Tweede helft 2016:

BIZ Brussel nam contact op met de Brusselse Hogescholen, studierichting Sociaal Werk. We werkten een vorming uit over ‘Budget en Schulden’ om toekomstige hulpverleners warm te maken voor financiële hulpverlening.

Ondertussen heeft deze vorming in de Hogeschool Odisee plaatsgevonden, voor een groep van studenten Sociaal Werk, Gezinswetenschappen en Orthopedagogie.

In november is er een dag voorzien voor studenten van de Erasmus hogeschool, waarbij info wordt gegeven over de werking van de dienst Schuldbemiddeling, onze preventieve activiteiten en de aanwezigheid van twee ervaringsdeskundigen hun verhaal komen delen. Daarnaast wordt ook een budgetspel gespeeld.

Verder lopen er nog ateliers bij TracéBrussel, OCMW Etterbeek, enkele secundaire scholen,…

3. Planning 2017

De gedetailleerde planning voor 2017 werd per mail verstuurd naar de stuurgroep.

We hebben onze activiteiten uitgebreid naar de lagere scholen met  de spelen Budgetpret, themakoffer Geldweg en andere pedagogische fiches. Een aantal lagere scholen reageerden positief en ateliers worden voorzien in 2017.

2017 zal het jaar worden waarin onze Budgetmobiel wordt uitgetest. Ook de verspreiding van onze folder SOS Schulden is voorzien voor het eerste deel van 2017.

We blijven al onze partners aanschrijven om deel te nemen aan de activiteiten en/of lid te worden van de stuurgroep.

Geen reacties op de planning voor 2017, het document wordt goedgekeurd.

4. Begroting 2017

De begroting werd meegestuurd met de uitnodiging voor de Stuurgroep.

Er is alvast goed nieuws want BIZ krijgt meer middelen! De Brusselnorm voor Nederlandstaligen wordt berekend op basis van 30% van de Brusselse bevolking. De voorbije jaren werd dit inwonersaantal afgerond naar 300.000 (wat te weinig is op een bevolking van bijna 1,2 miljoen). Dit werd eindelijk herberekend, zodat BIZ Brussel nu subsidies ontvangt op basis van 354.159 personen.

Geen reacties op de begroting, het document wordt goedgekeurd

5. Folder ‘SOS Schulden’

Verschillende diensten (CAW-deelwerkingen, Verenigingen waar Armen het Woord Nemen, de OCMW’s die deel uitmaken van de stuurgroep) kregen een ontwerp van de folder toegestuurd met de vraag om deze te beoordelen. In het algemeen wordt de folder positief onthaald.

De tekst in de folder wordt nog eens overlopen en alle opmerkingen worden in groep besproken. Enkele zinnen worden anders geformuleerd, dit zou de boodschap duidelijker moeten overbrengen naar de doelgroep. Enkele bemerkingen die we zeker meenemen naar het finaliseren van de folder:

 • Sommige mensen zullen deze folder niet zelf lezen en beroep willen doen op een hulpverlener voor meer uitleg.
 • Momenteel staan enkel telefoonnummers en websites vermeld op de folder. Dat kan een drempel vormen voor mensen om contact op te nemen inzake hun budget- en/of schuldenproblematiek. Er wordt voorgesteld dat organisaties die de folder verspreiden een eigen sticker met contactgegevens op de folder kunnen bevestigen. Geïnteresseerden kunnen zich zo gerichter informeren bij de dienst die de folder heeft verspreid.
 • Het lijkt nu dat er ook informatie te vinden is over alle Sociale Diensten in Brussel. Dit moet beter geformuleerd worden.
 • Bij het thema ‘Waar?’ wordt tijdens de vergadering nog opgemerkt dat het niet zo duidelijk is wanneer je wel/niet bij een sociale dienst terecht kan met schulden. Voorstel is om de zin andersom te formuleren bv. ‘Een sociale dienst kan je ook helpen met je schulden indien je geen lening of kredietkaarten hebt’ en ‘Heb je toch een krediet tussen je schuldenpakket, dan zal je een dienst schuldbemiddeling moeten zoeken’.
 • Bij thema ‘Wat?’ > Onder Budgetbeheer zal worden vermeld dat het ‘eigen inkomen’ van de cliënt op de budgetrekening wordt gestort. Dit om alle misverstanden te vermijden.
 • Bij de vermelding dat de diensten schuldbemiddeling gratis werken, behalve de CSR, zal er vermeld worden ‘Opgelet! Bepaalde diensten rekenen een administratieve kost aan voor bv. kopies…’
 • Er wordt de vraag gesteld of de minder courante talen soms niet bovenaan dienen te staan i.p.v. het Nederlands of het Frans. Zo wordt het woord ‘SOS Schulden’ makkelijker herkend door anderstaligen.
 • De lijst met de mogelijke locaties waar de folder kan worden verspreid, wordt overlopen.  Nog enkele suggesties zijn: BON, Tracé, … In totaal zitten we aan een oplage van 30.000 stuks.

De folder  wordt verspreid in grote oplage in de talen NL/FR.

Daarnaast werd de folder vertaald in o.a. Engels, Duits, Spaans, Arabisch en Turks. Er wordt voorgesteld om de folder ook te vertalen in het Roemeens, Pashtu, Dari/Farsi, Russisch, Armeens, Bulgaars, Albanees en Georgisch. Deze vertalingen zouden in kleinere oplagen gedrukt en gerichter verspreid worden. Op vraag van partnerorganisaties kunnen deze versies besteld worden.

6. De Week van het geld

De week van het geld, georganiseerd door Wikifin , gaat door van 27 maart 2017 tot 2 april 2017. Het voorgestelde thema voor de week van het geld is ‘Sparen of niet?!’.

Vorig jaar namen de BIZ-werkingen deel aan de Week van het Geld; ook komend jaar willen we aanwezig zijn en hopen we onze Budgetmobiel te kunnen lanceren.

In het kader van de Week van het Geld zal er een infomarkt plaatsvinden, met standjes van o.a. BIZ Brussel Febelfin, Fod Economie, Assuralia,…  Een vragenlijst zal opgemaakt worden zodat passanten en bezoekers gestimuleerd worden om een interactief parcours af te leggen.

Vorig jaar vond de infomarkt plaats aan het Centraal Station in Brussel; dit bleek niet de meest optimale locatie. Het Muntplein wordt gesuggereerd als nieuwe locatie. Hier zullen we onze beoogde doelgroep meer bereiken.

Tijdens deze week worden ook opnieuw scholen betrokken met een educatief programma (Budgetpret en Pedagogische fiches).

7. Voorstelling van het spel ‘Budget-in-Beeld’

BIZ Oost-Vlaanderen heeft een methodiek ontworpen voor financiële hulpverleners  om samen met de cliënt zijn/haar budget te visualiseren en concreter te maken.  De cliënt krijgt zo meer zicht op het beschikbare leefgeld. Voornamelijk in begeleidingen waar budgetbeheer plaatsvindt, kan dit interessant zijn. Meer info vind je op: http://bizoostvlaanderen.be/ons-aanbod/budget-beeld

Er is interesse om een Franstalige versie te creëren (CAW, OCMW Sint-Joost). Wietske checkt welke de mogelijkheden zijn en wat de kostprijs is.

8. De ‘Budgetmobiel’

Alle aanwezigen blijven voor het tweede deel van de vergadering . Rik en Levi van team Onthaal CAW Brussel komen erbij, alsook Els Lagrou van Wikifin (FSMA).

Wietske stelt onze budgetmobiel met enkele aanpassingen op maat voor. Deze is ondertussen besteld bij lovelo.com. Dit is een Franse fabrikant van cargo-fietsen op maat. De aankoop van deze fiets wordt gedragen door BIZ. We vragen ondersteuning bij andere organisaties om de verdere inrichting van onze mobiel te financieren (aankoop televisie, tablets, assemblage,…). Er is een aanvraag lopende bij BNP Paribas Fortis/AG Insurance om ICT materiaal te bekomen.

Daarnaast lopen er onderhandelingen met Wikifin, die een financiering overwegen. Er ligt een voorstel op tafel om het monitorscherm en de werkkracht voor de assemblage te financieren. Via Wikifin is ook redelijk wat educatief materiaal ter beschikking: filmpjes over lenen/sparen vooral gericht op jongeren, pedagogische fiches over o.a; valkuilen bij telecomcontracten, online aankopen, demo PC-banking…

Wikifin wil graag de budgetmobiel inschakelen om naar scholen te gaan. Hun voorstel is om hiervoor een aantal studenten-vrijwilligers op te leiden. Dit wordt verder opgenomen in de onderhandelingen met Wikifin.

Wat betreft de bescherming tegen weersomstandigheden wordt gesuggereerd om een soort zeil /opklapbare tent te voorzien i.p.v. een horeca-paraplu.

We overlopen de verschillende tools die samen met de Budgetmobiel gebruikt zullen worden. Voor volwassenen worden verschillende thema’s en bijhorende activiteiten voorzien:

 • Budget en Huishouden: voorstellen van verscheidene Budgetplanners, goedkoop koken (verwijzing naar uitgaves van CEBUD : kookboek ‘Elke dag lekker en gezond eten voor 5 euro’ ), tips om zuinig te leven,… Samenlevingsopbouw stelt voor om ook een lijst te maken met adressen en organisaties waar je terecht kan voor gratis/goedkoop voedsel en andere spullen. Afhankelijk van de buurt waar de Budgetmobiel zich bevindt, kan de lijst aangepast worden.
 • Telecom: We spitsen ons hier toe op het kiezen en verbruiken van internet, online profiel, mobiele data, gsm, koppelverkoop,… Websites die we hiervoor zullen gebruiken zijn: bestetarief.be, test-aankoop.be, bipt.be, FOD Economie, Febelfin (safeinternet),…
 • Energie : Ondertussen werden ons een gas- en elektriciteitsmeter toegezegd via Sibelga. Er wordt opgemerkt dat in vele appartementsgebouwen er kleine metertjes direct op het verwarmingstoestel worden geplaatst – dit brengt een kost met zich mee, want gebruikers huren deze meters – misschien ook aandacht aan besteden in de Budgetmobiel? Er wordt terecht opgemerkt dat het lezen van meters en de toegang tot meters soms problematisch verloopt. Dit wordt ook vastgesteld vanuit de Buurtwinkel. Vanuit BPA is er contact met FOD economie om bepaalde zaken die niet goed lopen te signaleren. Ook vanuit Welzijnszorg kan er actie worden gevoerd wanneer bepaalde problemen rond energie een zekere proportie aannemen.
 • Banken en Kredieten: Het materiaal dat we gebruiken om het verschil te duiden tussen verschillende bank-, winkel- en kredietkaarten zal worden gebruikt. We maken daarbovenop gebruik van de simulatietool online Bankieren op de website van Wikifin. Bij deze onlinesimulatie worden voorbeeldfacturen gebruikt. Els deelt mee dat er eventueel andere documenten/facturen die meer aansluiten bij de leefwereld van cliënten, kunnen worden toegevoegd.

Timing: We hopen onze Budgetmobiel te kunnen voorstellen tijdens de Week van het Geld. In de eerste periode van 2017 wordt een draaiboek opgesteld. Er wordt ook een flyer ontworpen en verdeeld om de Budgetmobiel aan te kondigen in scholen en partnerorganisaties.

9. Varia

– In de toekomst willen we met BIZ een luisterreportage maken die we kunnen gebruiken in scholen als sensibilisering voor de schuldenproblematiek. Er wordt samengewerkt met ATD Vierde Wereld voor getuigenissen. Misschien zijn zij ook kandidaat om te getuigen voor de luisterreportages.

– BPA stelt voor om zelf ook een aantal scholen aan te motiveren om beroep te doen op ons aanbod.

– Wikifin is volop bezig met het ontwerpen van een nieuw spel voor jongeren met als thema ‘ Welke lening past bij mij’.

– Tip: de website www.spaargids.be –  een goed alternatief voor testaankoop?

Posted in Geen categorie

Agenda voorjaar 2015

Enkele data die interessant zijn voor de partners van BIZ Brussel:

19/3 van 9h tot 13h: Werkgroep “Preventie-ateliers voor art.60-ers” ism met het Brussels Steunpunt Schuldbemiddeling

 • Inschrijven doe je via info@steunpuntschuldbemiddeling.be

23/4 ‘s namiddags: Vergadering van de stuurgroep BIZ Brussel

 • Alle leden krijgen nog een uitnodiging inclusief de agendapunten.