BIZ Brussel Nieuwsbrief mei 2017

Welkom…

…op de nieuwsbrief van BIZ Brussel. In onze nieuwsbrief werpen we een blik op de voorbije en toekomstige activiteiten van BIZ Brussel. Deze nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar en is gericht naar alle partners van het Samenwerkingsverband BIZ Brussel.

Inhoud:

  1. Stuurgroep 27/04/2017
  2. De Budgetmobiel
  3. Verspreiden Folder SOS Schulden
  4. Toegankelijkheid van de diensten (artikel in ‘La Gazette’ april 2017)
  5. Warme oproep

Op 27/3 bezocht hare Majesteit Koningin Mathilde onze Budgetmobiel.Op de openingsconferentie van de Week van het Geld kregen we de kans om onze Budgetmobiel voor te stellen aan hare Majesteit Koningin Mathilde. Meer leest u onder puntje 2. 

1. Vergadering Stuurgroep BIZ Brussel 27/04/2017

De stuurgroepvergadering vond op 27/04 plaats in de lokalen van Hobo in de Kogelstraat, daar konden we een bezoekje brengen aan de Budgetmobiel. Enkele partners hadden op voorhand hun afwezigheid doorgegeven. Naast de collega’s van CAW Brussel was Bart Van de Ven (Buurtwinkel Anneessens) aanwezig.

Op de agenda stond o.a. het bespreken van de evaluatie en de afrekening van 2016. Deze werden goedgekeurd en ingediend bij de administratie van het Ministerie van Welzijn ter verantwoording van de subsidie in het voorafgaande kalenderjaar van het Samenwerkingsverband BIZ Brussel.

Verder werd nog de werking van de Budgetmobiel voorgesteld, een nieuw budgetspel en de vertaling van de methodiek ‘Budget-in-beeld’. Bart Van de Ven lichtte het initiatief ‘Budgetbuddies‘ toe; een project met vrijwilligers die cliënten in budget- en/of schuldhulpverlening begeleiden, Samenlevingsopbouw Antwerpen is trekker van deze werking.

2. De Budgetmobiel

Op 27/3 bezocht hare Majesteit koningin Mathilde onze Budgetmobiel.Op de openingsconferentie van de Week van het Geld kregen we de kans om onze Budgetmobiel voor te stellen aan het ruime publiek en hare Majesteit. We kregen de mogelijkheid om enkele vragen te beantwoorden over de werking van BIZ en de Budgetmobiel.

Diezelfde week kreeg BIZ Brussel een plaats op de infomarkt van de Week van het Geld in het Brusselse Zuidstation. Daar hebben een heleboel jongeren (en leerkrachten) kennis kunnen maken met de Budgetmobiel.  In het Muntpunt mochten we ons twee dagen in de ontmoetingsruimte installeren om de bezoekers te adviseren bij vragen over budgetteren en huurproblemen.

Mede dankzij Wikifin is er vaart gekomen in de technische installatie van onze mobiel. Momenteel beschikt de mobiel over een groot scherm, een voorbeeld electriciteits- en gasmeter, gemonteerde lampen, drie laptops voor cursisten en ander educatief materiaal.

De Budgetmobiel is een interactieve infostand rond thema’s als Budget, Consumeren, Energie, Telecom en Huishouden. De fiets met bak achterop zal de partners bezoeken, alsook naar scholen en jongerenwerkingen gaan. Hij kan gebruikt worden tijdens groepsvormingen en op openbare plaatsen om voorbijgangers te informeren en te sensibiliseren rond het thema Budget.

De Budgetmobiel op bezoek in uw organisatie? Geen probleem!

Aarzel niet om ons te contacteren:

wietske.vangils@cawbrussel.be of budgetinzicht@cawbrussel.be

3. Verspreiden Folder SOS Schulden

De Nederlandse en Franse uitgave van de folder SOS Schulden is gedrukt en toegekomen. De eerste bestellingen zijn reeds verstuurd naar o.a. Socialistische Mutualiteit, Hulpkas voor ziekte en invaliditeit, verschillende OCMW,… De eerste verzonden pakketjes:

 

De andere vertalingen zoals Turks, Engels, Duits, Spaans, Arabisch, Dari, Pashtu, Albanees, Russisch, Roemeens, Armeens, Bulgaars,… worden momenteel door de grafisch ontwerper aangepast. In de toekomst herhalen we onze mailing en zullen geadresseerden een bestelformulier krijgen en enkele folders in deze andere talen.

Wenst u nog een bestelling te plaatsen of weet u een goede locatie om deze folder te verspreiden? Geef ons een seintje!

4. Toegankelijkheid van de diensten (artikel in ‘La Gazette’ april 2017)

Er is een artikel verschenen over de ‘Toegankelijkheid van de diensten Schuldbemiddeling’ in de Krant/La Gazette van april 2017. Dit werd gepubliceerd naar aanleiding van de reflectiedag die eind 2015 georganiseerd werd door het Brussels Steunpunt en BIZ Brussel.

We hebben zo goed als mogelijk de verzuchtingen van de aanwezigen in kaart gebracht en deze omgezet in de praktijk. Hieruit vloeiden acties voort als: de folder SOS Schulden, het preventieaanbod stimuleren, een programma voor de studierichting Sociaal Werk,…

Het volledige artikel vind je hier (NL): Vervolg reflectiedag Toegankelijkheid 2015

 

5. Warme oproep

Onderzoek naar leefgeld en budgettools voor cliënten in SB/CSR

Het Cebud (Centrum voor Budgetonderzoek en -advies) doet een warme oproep aan cliënten en (advocaat-)schuldbemiddelaars in de sector van de CSR en Schuldbemiddeling.  Het Cebud wil enkele toolsuittesten om de effectiviteit en efficiëntie van cliënten en hun bemiddelaars te vergroten. het gaat onder andere over de bepaling van het leefgeld aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde REferentiebudgetten voor Menswaardig Inkomen ( = REMI). Ze organiseren hiervoor groepsgesprekken. Deelnemers krijgen een  vergoeding!

Momenteel is de tool enkel nog in het Nederlands, maar Brusselse deelnemers zijn meer dan welkom. Zo kan ook de Brusselse situatie opgenomen worden in het onderzoek.

Hier meer info: http://www.cebud.be/schuldbemiddeling-2-0


Nieuw communicatiesysteem tussen OCMW en de deurwaarder!

BIZ Oost-Brabant heeft samen met Sam-Tes een online communicatietool opgestart en zoekt nog OCMW om deze tool uit te testen. Het betreft een online communicatiesysteem met standaardformulieren die de klassieke brieven (verzoek eerste uitstel, voorstel tot afbetaling, …) vervangt. Dit project zou in de toekomst in heel België uitgerold worden. Momenteel is het online communicatiemiddel enkel nog in het Nederlands.

Welk OCMW ziet het zitten om mee te bouwen aan dit communicatiesysteem? Het vergemakkelijkt de communicatie met de deurwaarder en geeft online een duidelijk overzicht van het dossier van de cliënt. 

Geïnteresseerde OCMW krijgen uiteraard nog een infosessie georganiseerd door Sam-Tes. 

Voor info contacteer wietske.vangils@cawbrussel.be
of Mikail.Ilgazoglu@cawoostbrabant.be

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.